Tenis to nasza pasja!

Ponad 7 lat temu w Jeleniej Górze powstała Akademia Tenisowa Fun&Play.

Firma organizuje całoroczne szkolenia, obozy, turnieje, zimowiska, dyskoteki, półkolonie oraz wiele innych. W swoich szeregach gości zawodników grających regularnie w turniejach PZT oraz poza granicami kraju.

Całoroczne szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na rożnym poziomie zaawansowania. Współpraca z przedszkolami, szkołami oraz Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

  1. AKADEMIA TENISOWA FUN & PLAY Paweł Skoczek (dalej AKADEMIA FUN & PLAY) przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1/ realizacja umów, w tym świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;

2/ zatrudnienia (w tym prowadzenia rekrutacji) i z tym związanych świadczeń socjalnych, realizacja praktyk;

3/ prowadzenia sprawozdawczości finansowej i dokonywania rozliczeńfinansowych;

4/ zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie świadczonych przez AKADEMIĘ FUN & PLAY usług;

5/ prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (w tym m.in. ewidencji związanych ze świadczeniem usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży- obozy oraz półkolonie).

 

  1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez AKADEMIĘ FUN & PLAY:

1/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną (lub faktycznym świadczeniobiorcą) jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2/ przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3/ dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą;

4/ przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

III. Dane osobowe przetwarzane przez AKADEMIĘ FUN & PLAY dotyczą głównie następujących kategorii osób:

1/ uczestników szkolenia oraz ich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych;

2/ osób zatrudnionych przez AKADEMIĘ FUN & PLAY;

3/ osób odbywających praktyki i staże;

4/ stron umów cywilnoprawnych zawartych z AKADEMIĄ FUN & PLAY;

5/ kontrahentów i osób u nich zatrudnionych.

 

  1. Klauzula informacyjna

1/ Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest AKADEMIA TENISOWA FUN & PLAY Paweł Skoczek z siedzibą w Jeleniej Górze, ulica Jana Kiepury 45 lokal 11.

2/ Kategoria odbiorców danych: podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

3/ Przekazywanie danych do państw trzecich: nie dotyczy.

4/ Planowany termin usunięcia danych: zgodnie z przepisami prawa.

5/ Osoby, których dotyczą dane osobowe na zasadach określonych w przepisach prawa mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Wnioski w sprawie realizacji uprawnień opisanych powyżej winny być kierowane do Administratora danych.

6/ Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

7/ Administrator nie dokonuje profilowania w trakcie przetwarzania danych osobowych.

57

Liczba Eventów

715

Liczba Uczestników

2013

Rok Powstania

100%

Gwarancja Sukcesu

Napisz do nas!

Dane Kontaktowe

Adres:
os. Robotnicze 7/5, 58-500, Jelenia Góra, NIP:6112675628.

Telefon:
(+48) 505 406 123

Email:
paweljga@op.pl

Social Media